KQBD (Kết quả bóng đá) Nữ Mỹ hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nữ Mỹ
Kết quả Nữ Mỹ (40)
#
Ngày 22/06
07:00 Nữ Mỹ
Orlando Pride Nữ Orlando Pride Nữ
/Image/team/images/20200323171442.png Utah Royals Nữ
HT 2 0
FT 6 0
# 8 4
   
   
   
Ngày 20/06
09:00 Nữ Mỹ
Angel City FC Nữ Angel City FC Nữ
Image/team/images/16429960414.png Racing Louisville Nữ
HT 2 1
FT 3 2
# 4 6
   
   
   
06:00 Nữ Mỹ
Gotham FC Nữ Gotham FC Nữ
Image/team/images/61130/1gwbdfbeymr.png San Diego Wave Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 1 1
   
   
   
Ngày 17/06
09:10 Nữ Mỹ
Bay FC (W) Bay FC (W)
/Image/team/images/20200323171442.png Utah Royals Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 3 4
   
   
   
03:10 Nữ Mỹ
OL Reign Reign Nữ OL Reign Reign Nữ
/Image/team/images/20130921175827.jpg Portland Thorns FC Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 16/06
08:30 Nữ Mỹ
Houston Dash Nữ Houston Dash Nữ
Image/team/images/61129/1gv288saac2s.png Angel City FC Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 2 6
   
   
   
06:50 Nữ Mỹ
North Carolina Nữ North Carolina Nữ
/Image/team/images/20200323170721.png Orlando Pride Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 2 6
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Washington Spirit  Nữ Washington Spirit Nữ
Image/team/images/61130/1gwbdfbeymr.png San Diego Wave Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 7 6
   
   
   
Ngày 15/06
22:59 Nữ Mỹ
Racing Louisville Nữ Racing Louisville Nữ
/Image/team/images/20121217171322.gif Gotham FC Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 4 4
   
   
   
07:10 Nữ Mỹ
Kansas City NWSL Nữ Kansas City NWSL Nữ
/Image/team/images/20130921175301.jpg Chicago Red Stars Nữ
HT 0 1
FT 2 2
# 9 5
   
   
   
Ngày 10/06
05:00 Nữ Mỹ
Kansas City NWSL Nữ Kansas City NWSL Nữ
/Image/team/images/20130921175949.jpg OL Reign Reign Nữ
HT 2 2
FT 5 2
# 6 5
   
   
   
Ngày 09/06
09:00 Nữ Mỹ
Portland Thorns FC Nữ Portland Thorns FC Nữ
/Image/team/images/20200323171127.png North Carolina Nữ
1
1
HT 0 0
FT 1 0
# 5 7
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Utah Royals Nữ Utah Royals Nữ
/Image/team/images/20130921180143.jpg Washington Spirit Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 3 9
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Chicago Red Stars Nữ Chicago Red Stars Nữ
Bay FC (W)
HT 0 1
FT 1 2
# 3 16
   
   
   
Ngày 08/06
23:30 Nữ Mỹ
Gotham FC Nữ Gotham FC Nữ
Image/team/images/61129/1gv288saac2s.png Angel City FC Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 9 2
   
   
   
09:10 Nữ Mỹ
San Diego Wave Nữ San Diego Wave Nữ
/Image/team/images/20200323170721.png Orlando Pride Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 6 2
   
   
   
07:00 Nữ Mỹ
Racing Louisville Nữ Racing Louisville Nữ
/Image/team/images/20200323170628.png Houston Dash Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 5 4
   
   
   
Ngày 26/05
09:40 Nữ Mỹ
Utah Royals Nữ Utah Royals Nữ
Image/team/images/53597/1gsyfmq4q01y.png Kansas City NWSL Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 1 7
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Chicago Red Stars Nữ Chicago Red Stars Nữ
Image/team/images/16429960414.png Racing Louisville Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 4 8
   
   
   
Ngày 25/05
09:10 Nữ Mỹ
Bay FC (W) Bay FC (W)
/Image/team/images/20121217171322.gif Gotham FC Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 5 3
   
   
   
07:00 Nữ Mỹ
Houston Dash Nữ Houston Dash Nữ
/Image/team/images/20200323171127.png North Carolina Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 3 11
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Washington Spirit  Nữ Washington Spirit Nữ
/Image/team/images/20130921175949.jpg OL Reign Reign Nữ
HT 3 1
FT 3 2
# 1 6
   
   
   
06:00 Nữ Mỹ
Orlando Pride Nữ Orlando Pride Nữ
/Image/team/images/20130921175827.jpg Portland Thorns FC Nữ
HT 2 0
FT 2 1
# 7 2
   
   
   
Ngày 24/05
09:00 Nữ Mỹ
Angel City FC Nữ Angel City FC Nữ
Image/team/images/61130/1gwbdfbeymr.png San Diego Wave Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 5 6
   
   
   
Ngày 20/05
05:00 Nữ Mỹ
OL Reign Reign Nữ OL Reign Reign Nữ
/Image/team/images/20200323170721.png Orlando Pride Nữ
1
HT 1 2
FT 2 3
# 2 4
   
   
   
04:00 Nữ Mỹ
Gotham FC Nữ Gotham FC Nữ
/Image/team/images/20130921175301.jpg Chicago Red Stars Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 19/05
08:30 Nữ Mỹ
Kansas City NWSL Nữ Kansas City NWSL Nữ
Image/team/images/16429960414.png Racing Louisville Nữ
HT 1 1
FT 3 3
# 4 3
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Washington Spirit  Nữ Washington Spirit Nữ
Image/team/images/61129/1gv288saac2s.png Angel City FC Nữ
HT 4 2
FT 4 2
# 2 5
   
   
   
Ngày 18/05
09:30 Nữ Mỹ
Houston Dash Nữ Houston Dash Nữ
/Image/team/images/20130921175827.jpg Portland Thorns FC Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 5 8
   
   
   
09:30 Nữ Mỹ
Bay FC (W) Bay FC (W)
Image/team/images/61130/1gwbdfbeymr.png San Diego Wave Nữ
HT 0 1
FT 2 1
# 6 5
   
   
   
07:10 Nữ Mỹ
North Carolina Nữ North Carolina Nữ
/Image/team/images/20200323171442.png Utah Royals Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 7 0
   
   
   
Ngày 13/05
06:30 Nữ Mỹ
San Diego Wave Nữ San Diego Wave Nữ
/Image/team/images/20121217171322.gif Gotham FC Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 4 1
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Angel City FC Nữ Angel City FC Nữ
/Image/team/images/20200323170628.png Houston Dash Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 6 7
   
   
   
05:00 Nữ Mỹ
Kansas City NWSL Nữ Kansas City NWSL Nữ
/Image/team/images/20200323171127.png North Carolina Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 8 3
   
   
   
04:30 Nữ Mỹ
Chicago Red Stars Nữ Chicago Red Stars Nữ
/Image/team/images/20200323171442.png Utah Royals Nữ
HT 2 0
FT 3 1
# 1 3
   
   
   
Ngày 12/05
09:00 Nữ Mỹ
Portland Thorns FC Nữ Portland Thorns FC Nữ
/Image/team/images/20130921175949.jpg OL Reign Reign Nữ
HT 1 0
FT 4 0
# 3 4
   
   
   
06:30 Nữ Mỹ
Orlando Pride Nữ Orlando Pride Nữ
Bay FC (W)
HT 1 0
FT 1 0
# 12 2
   
   
   
Ngày 11/05
07:10 Nữ Mỹ
Racing Louisville Nữ Racing Louisville Nữ
/Image/team/images/20130921180143.jpg Washington Spirit Nữ
HT 1 2
FT 1 2
# 2 4
   
   
   
Ngày 09/05
09:00 Nữ Mỹ
San Diego Wave Nữ San Diego Wave Nữ
/Image/team/images/20200323171442.png Utah Royals Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 1 4
   
   
   
09:00 Nữ Mỹ
OL Reign Reign Nữ OL Reign Reign Nữ
Image/team/images/53597/1gsyfmq4q01y.png Kansas City NWSL Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 2 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá Nữ Mỹ sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd Nữ Mỹ 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD Nữ Mỹ đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải Nữ Mỹ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá Nữ Mỹ 23/06/2024 Vòng 6 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.