KQBD (Kết quả bóng đá) Hạng 2 Nhật Bản nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản nữ
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản nữ (40)
#
Ngày 16/06
12:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Tsukuba FC Nữ Tsukuba FC Nữ
/Image/team/images/2013324163308.jpg JFA Academy Fukushima Nữ
HT 0 1
FT 0 5
# 1 4
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diavorosso Hiroshima Nữ Diavorosso Hiroshima Nữ
/Image/team/images/20121218205111.jpg Fukuoka AN Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fujizakura Yamanashi Nữ Fujizakura Yamanashi Nữ
SEISA OSA Rheia Nữ
HT 1 0
FT 4 1
# 6 7
   
   
   
Ngày 15/06
13:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Okayama Yunogo Belle Nữ Okayama Yunogo Belle Nữ
Image/team/images/20210317110830.png Yamato Sylphid Nữ
HT 2 0
FT 5 1
# 5 3
   
   
   
13:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diosa Izumo Nữ Diosa Izumo Nữ
FC Imabari Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 1
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Kibi International University Nữ Kibi International University Nữ
Image/team/images/51477/1gxfbzah5et.png Veertien Mie Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 4 3
   
   
   
Ngày 09/06
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fukuoka AN Nữ Fukuoka AN Nữ
/Image/team/images/20121218204931.jpg Okayama Yunogo Belle Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 0 13
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
FC Imabari Nữ FC Imabari Nữ
Image/team/images/59925/1gxfbzahm328.png Diavorosso Hiroshima Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
10:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
SEISA OSA Rheia Nữ SEISA OSA Rheia Nữ
Diosa Izumo Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
09:30 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Yamato Sylphid Nữ Yamato Sylphid Nữ
Image/team/images/163938026192.png Kibi International University Nữ
HT 1 0
FT 2 2
# 2 3
   
   
   
Ngày 08/06
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Veertien Mie Nữ Veertien Mie Nữ
Image/team/images/164307504238.png Tsukuba FC Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 6 1
   
   
   
09:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
JFA Academy Fukushima  Nữ JFA Academy Fukushima Nữ
Image/team/images/59924/1gwzt9syhhv.png Fujizakura Yamanashi Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 02/06
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
FC Imabari Nữ FC Imabari Nữ
SEISA OSA Rheia Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fujizakura Yamanashi Nữ Fujizakura Yamanashi Nữ
Image/team/images/51477/1gxfbzah5et.png Veertien Mie Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 8 4
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Kibi International University Nữ Kibi International University Nữ
/Image/team/images/20121218205111.jpg Fukuoka AN Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 5 7
   
   
   
Ngày 01/06
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diavorosso Hiroshima Nữ Diavorosso Hiroshima Nữ
/Image/team/images/20121218204931.jpg Okayama Yunogo Belle Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 1 3
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diosa Izumo Nữ Diosa Izumo Nữ
/Image/team/images/2013324163308.jpg JFA Academy Fukushima Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 5 4
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Tsukuba FC Nữ Tsukuba FC Nữ
Image/team/images/20210317110830.png Yamato Sylphid Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 1 6
   
   
   
Ngày 26/05
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Okayama Yunogo Belle Nữ Okayama Yunogo Belle Nữ
Image/team/images/163938026192.png Kibi International University Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Yamato Sylphid Nữ Yamato Sylphid Nữ
Image/team/images/59924/1gwzt9syhhv.png Fujizakura Yamanashi Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 8
   
   
   
Ngày 25/05
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Veertien Mie Nữ Veertien Mie Nữ
Diosa Izumo Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 2 5
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
SEISA OSA Rheia Nữ SEISA OSA Rheia Nữ
Image/team/images/59925/1gxfbzahm328.png Diavorosso Hiroshima Nữ
HT 2 0
FT 2 1
# 2 8
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fukuoka AN Nữ Fukuoka AN Nữ
Image/team/images/164307504238.png Tsukuba FC Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 2 1
   
   
   
09:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
JFA Academy Fukushima  Nữ JFA Academy Fukushima Nữ
FC Imabari Nữ
HT 1 1
FT 2 2
# 6 1
   
   
   
Ngày 19/05
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Tsukuba FC Nữ Tsukuba FC Nữ
Image/team/images/59925/1gxfbzahm328.png Diavorosso Hiroshima Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 0 4
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
FC Imabari Nữ FC Imabari Nữ
/Image/team/images/20121218205111.jpg Fukuoka AN Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Kibi International University Nữ Kibi International University Nữ
Image/team/images/59924/1gwzt9syhhv.png Fujizakura Yamanashi Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/05
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
SEISA OSA Rheia Nữ SEISA OSA Rheia Nữ
Image/team/images/20210317110830.png Yamato Sylphid Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 1 5
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diosa Izumo Nữ Diosa Izumo Nữ
/Image/team/images/20121218204931.jpg Okayama Yunogo Belle Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 1 7
   
   
   
09:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Veertien Mie Nữ Veertien Mie Nữ
/Image/team/images/2013324163308.jpg JFA Academy Fukushima Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 0 4
   
   
   
Ngày 12/05
12:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fujizakura Yamanashi Nữ Fujizakura Yamanashi Nữ
Image/team/images/164307504238.png Tsukuba FC Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 5 2
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Okayama Yunogo Belle Nữ Okayama Yunogo Belle Nữ
FC Imabari Nữ
HT 3 1
FT 7 1
# 8 0
   
   
   
Ngày 11/05
12:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
JFA Academy Fukushima  Nữ JFA Academy Fukushima Nữ
Image/team/images/20210317110830.png Yamato Sylphid Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diavorosso Hiroshima Nữ Diavorosso Hiroshima Nữ
Image/team/images/51477/1gxfbzah5et.png Veertien Mie Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diosa Izumo Nữ Diosa Izumo Nữ
Image/team/images/163938026192.png Kibi International University Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fukuoka AN Nữ Fukuoka AN Nữ
SEISA OSA Rheia Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 3 3
   
   
   
Ngày 06/05
13:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
SEISA OSA Rheia Nữ SEISA OSA Rheia Nữ
/Image/team/images/20121218204931.jpg Okayama Yunogo Belle Nữ
HT 2 0
FT 2 3
# 0 6
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Kibi International University Nữ Kibi International University Nữ
FC Imabari Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Fukuoka AN Nữ Fukuoka AN Nữ
/Image/team/images/2013324163308.jpg JFA Academy Fukushima Nữ
HT 1 1
FT 1 3
# 2 4
   
   
   
11:00 Hạng 2 Nhật Bản nữ
Diavorosso Hiroshima Nữ Diavorosso Hiroshima Nữ
Image/team/images/59924/1gwzt9syhhv.png Fujizakura Yamanashi Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản nữ sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd Hạng 2 Nhật Bản nữ 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD Hạng 2 Nhật Bản nữ đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải Hạng 2 Nhật Bản nữ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản nữ 22/06/2024 Vòng 16 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.