KQBD (Kết quả bóng đá) Hạng nhất Trung Quốc hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng nhất Trung Quốc
Kết quả Hạng nhất Trung Quốc (40)
#
Ngày 16/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Jiangxi Liansheng FC Jiangxi Liansheng FC
/Image/team/images/20180422192950.jpg Suzhou Dongwu
HT 0 3
FT 2 5
# 0 2
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Yanbian Longding Yanbian Longding
/Image/team/images/20160302150130.jpg Guangzhou Evergrande
HT 2 1
FT 2 2
# 4 9
   
   
   
Ngày 15/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Nanjing City Nanjing City
/Image/team/images/20190319203022.jpg Qingdao Red Lions
HT 0 0
FT 2 1
# 4 8
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Chongqing Tonglianglong Chongqing Tonglianglong
/Image/team/images/20210618170414.png Wuxi Wugou
HT 1 0
FT 3 1
# 7 2
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Shijiazhuang Kungfu Shijiazhuang Kungfu
/Image/team/images/20191213174338.png Shanghai Jiading Huilong
HT 0 0
FT 0 0
# 7 3
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Dalian Zhixing Dalian Zhixing
Image/team/images/65961/1gzsy16ch810.png Yunnan Yukun
HT 0 1
FT 0 3
# 2 2
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Liaoning Tieren Liaoning Tieren
/Image/team/images/20210618165905.png Foshan Nanshi
HT 0 1
FT 0 1
# 10 1
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Heilongjiang Lava Spring Heilongjiang Lava Spring
/Image/team/images/20190319182441.jpg Guangxi Pingguo Haliao
HT 0 2
FT 1 2
# 3 4
   
   
   
Ngày 09/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Guangxi Pingguo Haliao Guangxi Pingguo Haliao
Image/team/images/165439807018.png Nanjing City
HT 2 0
FT 2 2
# 3 1
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Shanghai Jiading Huilong Shanghai Jiading Huilong
Image/team/images/65972/1gzsy16ch64.png Chongqing Tonglianglong
HT 0 1
FT 0 3
# 2 5
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Guangzhou Evergrande Guangzhou Evergrande
/Image/team/images/20190319200256.jpg Liaoning Tieren
HT 1 1
FT 1 3
# 4 5
   
   
   
Ngày 08/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Foshan Nanshi Foshan Nanshi
/Image/team/images/20130404173255.jpg Jiangxi Liansheng FC
HT 0 1
FT 1 1
# 11 7
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Yunnan Yukun Yunnan Yukun
/Image/team/images/165439666970.png Shijiazhuang Kungfu
HT 2 0
FT 4 1
# 3 5
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Qingdao Red Lions Qingdao Red Lions
Image/team/images/20210618165429.png Yanbian Longding
HT 1 1
FT 3 2
# 8 1
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Heilongjiang Lava Spring Heilongjiang Lava Spring
/Image/team/images/20180422192950.jpg Suzhou Dongwu
HT 1 2
FT 2 4
# 6 5
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Dalian Zhixing Dalian Zhixing
/Image/team/images/20210618170414.png Wuxi Wugou
HT 1 1
FT 2 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 02/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Foshan Nanshi Foshan Nanshi
/Image/team/images/20191213174338.png Shanghai Jiading Huilong
HT 0 1
FT 1 2
# 4 3
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Jiangxi Liansheng FC Jiangxi Liansheng FC
/Image/team/images/20160302150130.jpg Guangzhou Evergrande
HT 1 2
FT 2 5
# 9 6
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Nanjing City Nanjing City
/Image/team/images/20180921165447.png Dalian Zhixing
HT 1 0
FT 2 0
# 3 4
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Chongqing Tonglianglong Chongqing Tonglianglong
/Image/team/images/165439666970.png Shijiazhuang Kungfu
HT 1 0
FT 2 1
# 8 3
   
   
   
Ngày 01/06
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
Image/team/images/65961/1gzsy16ch810.png Yunnan Yukun
HT 0 0
FT 0 0
# 1 2
   
   
   
18:00 Hạng nhất Trung Quốc
Liaoning Tieren Liaoning Tieren
/Image/team/images/20190319203022.jpg Qingdao Red Lions
HT 1 1
FT 2 2
# 8 5
   
   
   
14:30 Hạng nhất Trung Quốc
Wuxi Wugou Wuxi Wugou
/Image/team/images/20170525165106.png Heilongjiang Lava Spring
HT 0 0
FT 0 1
# 10 5
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Yanbian Longding Yanbian Longding
/Image/team/images/20190319182441.jpg Guangxi Pingguo Haliao
HT 2 0
FT 2 4
# 8 3
   
   
   
Ngày 26/05
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Qingdao Red Lions Qingdao Red Lions
/Image/team/images/20180422192950.jpg Suzhou Dongwu
HT 1 3
FT 3 3
# 7 7
   
   
   
14:30 Hạng nhất Trung Quốc
Dalian Zhixing Dalian Zhixing
Image/team/images/65972/1gzsy16ch64.png Chongqing Tonglianglong
HT 0 0
FT 2 2
# 0 4
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Heilongjiang Lava Spring Heilongjiang Lava Spring
/Image/team/images/20210618165905.png Foshan Nanshi
HT 3 2
FT 4 4
# 8 6
   
   
   
Ngày 25/05
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Guangxi Pingguo Haliao Guangxi Pingguo Haliao
/Image/team/images/20160302150130.jpg Guangzhou Evergrande
1
HT 1 1
FT 3 4
# 3 1
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Shijiazhuang Kungfu Shijiazhuang Kungfu
Image/team/images/165439807018.png Nanjing City
HT 2 1
FT 3 1
# 4 7
   
   
   
14:30 Hạng nhất Trung Quốc
Shanghai Jiading Huilong Shanghai Jiading Huilong
Image/team/images/65961/1gzsy16ch810.png Yunnan Yukun
HT 0 1
FT 1 2
# 4 7
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Liaoning Tieren Liaoning Tieren
/Image/team/images/20210618170414.png Wuxi Wugou
1
HT 0 0
FT 0 0
# 4 2
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Yanbian Longding Yanbian Longding
/Image/team/images/20130404173255.jpg Jiangxi Liansheng FC
HT 1 1
FT 2 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 12/05
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Yunnan Yukun Yunnan Yukun
Image/team/images/20210618165429.png Yanbian Longding
HT 1 0
FT 5 1
# 4 3
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Shijiazhuang Kungfu Shijiazhuang Kungfu
/Image/team/images/20210618165905.png Foshan Nanshi
1
HT 1 1
FT 2 1
# 10 1
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Guangzhou Evergrande Guangzhou Evergrande
/Image/team/images/20190319203022.jpg Qingdao Red Lions
HT 0 1
FT 1 1
# 7 2
   
   
   
14:30 Hạng nhất Trung Quốc
Wuxi Wugou Wuxi Wugou
/Image/team/images/20191213174338.png Shanghai Jiading Huilong
HT 0 0
FT 0 1
# 5 7
   
   
   
14:00 Hạng nhất Trung Quốc
Heilongjiang Lava Spring Heilongjiang Lava Spring
/Image/team/images/20190319200256.jpg Liaoning Tieren
HT 0 0
FT 2 0
# 5 7
   
   
   
Ngày 11/05
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Nanjing City Nanjing City
Image/team/images/65972/1gzsy16ch64.png Chongqing Tonglianglong
HT 1 0
FT 1 2
# 0 7
   
   
   
18:30 Hạng nhất Trung Quốc
Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
/Image/team/images/20190319182441.jpg Guangxi Pingguo Haliao
HT 1 0
FT 2 2
# 5 7
   
   
   
14:30 Hạng nhất Trung Quốc
Jiangxi Liansheng FC Jiangxi Liansheng FC
/Image/team/images/20180921165447.png Dalian Zhixing
1
HT 0 1
FT 0 3
# 5 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá Hạng nhất Trung Quốc sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd Hạng nhất Trung Quốc 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD Hạng nhất Trung Quốc đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải Hạng nhất Trung Quốc hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá Hạng nhất Trung Quốc 23/06/2024 Vòng 15 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.