KQBD (Kết quả bóng đá) U20 Nữ Nam Mỹ hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả U20 Nữ Nam Mỹ
Kết quả U20 Nữ Nam Mỹ (40)
#
Ngày 06/05
09:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Brasil Nữ U20 Brasil Nữ U20
Image/team/images/1h3bvqx8fm4.png Peru Nữ U20
HT 2 0
FT 2 0
# 6 0
   
   
   
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Venezuela Nữ U20 Venezuela Nữ U20
/Image/team/images/20071016152211.jpg Argentina Nữ U20
HT 1 1
FT 2 2
# 6 4
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Paraguay Nữ U20 Paraguay Nữ U20
Image/team/images/1h1gcgczw35.png Colombia Nữ U20
HT 0 0
FT 1 1
# 1 7
   
   
   
Ngày 03/05
09:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Venezuela Nữ U20 Venezuela Nữ U20
/Image/team/images/2007126145351.jpg Brasil Nữ U20
HT 0 0
FT 0 2
# 1 4
   
   
   
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia Nữ U20 Colombia Nữ U20
/Image/team/images/20071016152211.jpg Argentina Nữ U20
HT 1 0
FT 1 1
# 4 3
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Peru Nữ U20 Peru Nữ U20
Image/team/images/1h3bvh44ts1e.png Paraguay Nữ U20
HT 2 1
FT 2 2
# 4 2
   
   
   
Ngày 30/04
09:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Argentina Nữ U20 Argentina Nữ U20
Image/team/images/1h3bvh44ts1e.png Paraguay Nữ U20
HT 0 1
FT 0 2
# 5 1
   
   
   
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Brasil Nữ U20 Brasil Nữ U20
Image/team/images/1h1gcgczw35.png Colombia Nữ U20
HT 1 0
FT 1 0
# 4 2
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Peru Nữ U20 Peru Nữ U20
/Image/team/images/20161117175720.png Venezuela Nữ U20
HT 1 1
FT 1 6
# 5 2
   
   
   
Ngày 27/04
09:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Peru Nữ U20 Peru Nữ U20
/Image/team/images/20071016152211.jpg Argentina Nữ U20
HT 0 2
FT 0 5
# 1 7
   
   
   
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Paraguay Nữ U20 Paraguay Nữ U20
/Image/team/images/2007126145351.jpg Brasil Nữ U20
HT 0 3
FT 0 3
# 4 6
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia Nữ U20 Colombia Nữ U20
/Image/team/images/20161117175720.png Venezuela Nữ U20
HT 2 0
FT 3 2
# 13 3
   
   
   
Ngày 24/04
09:40 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia Nữ U20 Colombia Nữ U20
Image/team/images/1h3bvqx8fm4.png Peru Nữ U20
HT 0 0
FT 1 0
# 11 3
   
   
   
07:10 U20 Nữ Nam Mỹ
Paraguay Nữ U20 Paraguay Nữ U20
/Image/team/images/20161117175720.png Venezuela Nữ U20
HT 0 0
FT 2 0
# 1 4
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Argentina Nữ U20 Argentina Nữ U20
/Image/team/images/2007126145351.jpg Brasil Nữ U20
HT 0 2
FT 0 2
# 6 1
   
   
   
Ngày 21/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Brasil Nữ U20 Brasil Nữ U20
Image/team/images/1h1gcgczw35.png Colombia Nữ U20
HT 0 0
FT 1 2
# 1 2
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Venezuela Nữ U20 Venezuela Nữ U20
Image/team/images/1h3bv4mz3m1n.png Chile Nữ U20
HT 0 0
FT 1 0
# 7 5
   
   
   
Ngày 20/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Ecuador Nữ U20 Ecuador Nữ U20
Image/team/images/1h1kchas0c1x.png Uruguay Nữ U20
HT 1 0
FT 2 1
# 4 4
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Argentina Nữ U20 Argentina Nữ U20
Image/team/images/1h3bvh44ts1e.png Paraguay Nữ U20
HT 0 0
FT 0 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 19/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Venezuela Nữ U20 Venezuela Nữ U20
/Image/team/images/2007126145351.jpg Brasil Nữ U20
HT 0 2
FT 1 2
# 1 5
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia Nữ U20 Colombia Nữ U20
Image/team/images/1h3bwptzzhb.png Bolivia Nữ U20
HT 2 0
FT 3 0
# 10 1
   
   
   
Ngày 18/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Argentina Nữ U20 Argentina Nữ U20
Image/team/images/1h1gc5jv3f24.png Ecuador Nữ U20
HT 1 0
FT 1 1
# 2 3
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Uruguay Nữ U20 Uruguay Nữ U20
Image/team/images/1h3bvqx8fm4.png Peru Nữ U20
HT 0 0
FT 1 2
# 2 4
   
   
   
Ngày 17/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia Nữ U20 Colombia Nữ U20
/Image/team/images/20161117175720.png Venezuela Nữ U20
HT 3 1
FT 4 1
# 2 6
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Chile Nữ U20 Chile Nữ U20
Image/team/images/1h3bwptzzhb.png Bolivia Nữ U20
HT 0 0
FT 1 0
# 2 0
   
   
   
Ngày 16/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Uruguay Nữ U20 Uruguay Nữ U20
/Image/team/images/20071016152211.jpg Argentina Nữ U20
HT 0 1
FT 0 1
# 4 9
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Paraguay Nữ U20 Paraguay Nữ U20
Image/team/images/1h3bvqx8fm4.png Peru Nữ U20
HT 1 0
FT 2 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 15/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Bolivia Nữ U20 Bolivia Nữ U20
/Image/team/images/2007126145351.jpg Brasil Nữ U20
HT 0 2
FT 0 2
# 2 5
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Chile Nữ U20 Chile Nữ U20
Image/team/images/1h1gcgczw35.png Colombia Nữ U20
1
HT 0 2
FT 0 2
# 1 4
   
   
   
Ngày 14/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Peru Nữ U20 Peru Nữ U20
Image/team/images/1h1gc5jv3f24.png Ecuador Nữ U20
HT 1 0
FT 2 0
# 1 8
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Paraguay Nữ U20 Paraguay Nữ U20
Image/team/images/1h1kchas0c1x.png Uruguay Nữ U20
HT 0 1
FT 2 1
# 11 3
   
   
   
Ngày 13/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Brasil Nữ U20 Brasil Nữ U20
Image/team/images/1h3bv4mz3m1n.png Chile Nữ U20
HT 1 1
FT 5 1
# 4 0
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Bolivia Nữ U20 Bolivia Nữ U20
/Image/team/images/20161117175720.png Venezuela Nữ U20
HT 0 4
FT 0 6
# 4 5
   
   
   
Ngày 12/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Ecuador Nữ U20 Ecuador Nữ U20
Image/team/images/1h3bvh44ts1e.png Paraguay Nữ U20
HT 0 0
FT 0 1
# 4 3
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Peru Nữ U20 Peru Nữ U20
/Image/team/images/20071016152211.jpg Argentina Nữ U20
HT 1 0
FT 1 1
# 2 8
   
   
   
Ngày 25/04
06:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Venezuela (w) U20 Venezuela (w) U20
Brasil (w) U20
HT 0 1
FT 0 1
# 0 8
   
   
   
04:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Uruguay (w) U20 Uruguay (w) U20
Colombia (w) U20
HT 0 3
FT 0 3
# 10 0
   
   
   
Ngày 22/04
05:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Colombia (w) U20 Colombia (w) U20
Venezuela (w) U20
HT 1 0
FT 3 0
# 3 1
   
   
   
03:00 U20 Nữ Nam Mỹ
Uruguay (w) U20 Uruguay (w) U20
Brasil (w) U20
HT 0 1
FT 0 1
# 3 8
   
   
   
Ngày 19/04
05:30 U20 Nữ Nam Mỹ
Brasil (w) U20 Brasil (w) U20
Colombia (w) U20
HT 2 0
FT 3 0
# 6 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá U20 Nữ Nam Mỹ sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd U20 Nữ Nam Mỹ 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD U20 Nữ Nam Mỹ đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải U20 Nữ Nam Mỹ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá U20 Nữ Nam Mỹ 22/06/2024 Vòng 0 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.