KQBD (Kết quả bóng đá) Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Kết quả Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian (40)
#
Ngày 09/09
12:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Port Melbourne Sharks SC U21 Port Melbourne Sharks SC U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 0 0
FT 3 2
# 7 4
   
   
   
Ngày 02/09
12:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Oakleigh Cannons U21 Oakleigh Cannons U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
1
HT 1 2
FT 3 3
# 3 5
   
   
   
Ngày 01/09
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Port Melbourne Sharks SC U21 Port Melbourne Sharks SC U21
Image/team/images/24356/1gsf45wz26g.png North Geelong Warriors U21
1
HT 0 0
FT 2 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 26/08
12:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Hume City U21 Hume City U21
Image/team/images/24356/1gsf45wz26g.png North Geelong Warriors U21
1
HT 0 0
FT 0 2
# 3 8
   
   
   
Ngày 25/08
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Bentleigh greens U21 Bentleigh greens U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 0 2
FT 0 2
# 4 3
   
   
   
Ngày 19/08
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
St. Albans Saints U21 St. Albans Saints U21
/Image/team/images/20130923112914.png Green Gully Cavaliers U21
HT 3 0
FT 5 2
# 7 4
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Dandenong Thunder U21 Dandenong Thunder U21
/Image/team/images/20130923112931.png Hume City U21
HT 0 3
FT 0 6
# 2 11
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Port Melbourne Sharks SC U21 Port Melbourne Sharks SC U21
Image/team/images/20210709161526.png Altona Magic U21
HT 0 1
FT 1 3
# 3 4
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Avondale FC U21 Avondale FC U21
/Image/team/images/20130923112943.png Bentleigh greens U21
1
HT 1 1
FT 1 2
# 8 2
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
North Geelong Warriors U21 North Geelong Warriors U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 1 0
FT 1 0
# 5 8
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Oakleigh Cannons U21 Oakleigh Cannons U21
Image/team/images/29267/1gt0mbfycc1w.png Moreland City U21
HT 3 1
FT 5 1
# 11 1
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Heidelberg United U21 Heidelberg United U21
/Image/team/images/20130923112926.png Melbourne Knights U21
HT 0 0
FT 0 1
# 5 4
   
   
   
Ngày 13/08
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Green Gully Cavaliers U21 Green Gully Cavaliers U21
/Image/team/images/20200322170012.gif Heidelberg United U21
1
HT 0 2
FT 1 2
# 7 6
   
   
   
15:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Melbourne Knights U21 Melbourne Knights U21
/Image/team/images/20130923112937.png Dandenong Thunder U21
HT 3 1
FT 4 1
# 9 1
   
   
   
Ngày 12/08
10:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Altona Magic U21 Altona Magic U21
/Image/team/images/20130923112943.png Bentleigh greens U21
1
HT 0 1
FT 0 2
# 6 3
   
   
   
09:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Moreland City U21 Moreland City U21
/Image/team/images/20200322170739.gif St. Albans Saints U21
HT 0 4
FT 0 4
# 3 9
   
   
   
09:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
North Geelong Warriors U21 North Geelong Warriors U21
/Image/team/images/20130923112902.png Oakleigh Cannons U21
HT 0 0
FT 1 0
# 4 5
   
   
   
09:15 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Avondale FC U21 Avondale FC U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 0 0
FT 0 0
# 5 8
   
   
   
09:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Hume City U21 Hume City U21
/Image/team/images/20200322170220.png Port Melbourne Sharks SC U21
HT 0 0
FT 2 1
# 7 2
   
   
   
Ngày 29/07
15:15 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
St. Albans Saints U21 St. Albans Saints U21
Image/team/images/24356/1gsf45wz26g.png North Geelong Warriors U21
HT 0 0
FT 1 1
# 1 4
   
   
   
14:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Bentleigh greens U21 Bentleigh greens U21
/Image/team/images/20200322170220.png Port Melbourne Sharks SC U21
HT 1 0
FT 1 1
# 5 4
   
   
   
13:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Dandenong Thunder U21 Dandenong Thunder U21
/Image/team/images/20130923112914.png Green Gully Cavaliers U21
HT 0 2
FT 0 4
# 2 4
   
   
   
13:15 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Altona Magic U21 Altona Magic U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 2 1
FT 2 4
# 2 6
   
   
   
09:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Moreland City U21 Moreland City U21
/Image/team/images/20200322170012.gif Heidelberg United U21
HT 0 1
FT 0 3
# 4 18
   
   
   
Ngày 28/07
15:15 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Oakleigh Cannons U21 Oakleigh Cannons U21
/Image/team/images/20200322170400.jpg Avondale FC U21
HT 2 0
FT 2 0
# 5 0
   
   
   
Ngày 23/07
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
St. Albans Saints U21 St. Albans Saints U21
/Image/team/images/20200322170400.jpg Avondale FC U21
HT 1 1
FT 1 1
# 3 3
   
   
   
Ngày 22/07
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Port Melbourne Sharks SC U21 Port Melbourne Sharks SC U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 1 0
FT 1 1
# 2 3
   
   
   
14:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Bentleigh greens U21 Bentleigh greens U21
/Image/team/images/20130923112931.png Hume City U21
HT 1 1
FT 1 2
# 6 1
   
   
   
13:15 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Altona Magic U21 Altona Magic U21
/Image/team/images/20130923112902.png Oakleigh Cannons U21
1
HT 1 1
FT 1 1
# 10 3
   
   
   
12:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Green Gully Cavaliers U21 Green Gully Cavaliers U21
/Image/team/images/20130923112926.png Melbourne Knights U21
1
HT 2 1
FT 5 1
# 8 1
   
   
   
09:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Moreland City U21 Moreland City U21
/Image/team/images/20130923112937.png Dandenong Thunder U21
HT 0 0
FT 1 2
# 5 5
   
   
   
09:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
North Geelong Warriors U21 North Geelong Warriors U21
/Image/team/images/20200322170012.gif Heidelberg United U21
HT 0 0
FT 0 1
# 8 1
   
   
   
Ngày 16/07
15:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Melbourne Knights U21 Melbourne Knights U21
Image/team/images/29267/1gt0mbfycc1w.png Moreland City U21
HT 0 0
FT 2 0
# 4 3
   
   
   
09:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
St. Albans Saints U21 St. Albans Saints U21
Image/team/images/20210709161526.png Altona Magic U21
1
HT 1 0
FT 2 1
# 2 7
   
   
   
Ngày 15/07
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Port Melbourne Sharks SC U21 Port Melbourne Sharks SC U21
/Image/team/images/20130923112902.png Oakleigh Cannons U21
HT 1 1
FT 1 1
# 3 2
   
   
   
14:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Bentleigh greens U21 Bentleigh greens U21
/Image/team/images/20130923112908.png South Melbourne U21
HT 0 1
FT 2 2
# 5 7
   
   
   
13:45 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Dandenong Thunder U21 Dandenong Thunder U21
Image/team/images/24356/1gsf45wz26g.png North Geelong Warriors U21
HT 0 1
FT 0 3
# 2 6
   
   
   
12:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Hume City U21 Hume City U21
/Image/team/images/20130923112914.png Green Gully Cavaliers U21
1
HT 2 0
FT 7 0
# 4 4
   
   
   
10:00 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Heidelberg United U21 Heidelberg United U21
/Image/team/images/20200322170400.jpg Avondale FC U21
1
HT 1 0
FT 2 1
# 7 7
   
   
   
Ngày 13/07
16:30 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Altona Magic U21 Altona Magic U21
/Image/team/images/20130923112926.png Melbourne Knights U21
HT 2 1
FT 4 1
# 4 1
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 22/06/2024 Vòng 1 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.