KQBD (Kết quả bóng đá) VĐQG Trung Quốc nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Trung Quốc nữ
Kết quả VĐQG Trung Quốc nữ (40)
#
Ngày 09/06
16:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Nữ Guangdong Meizhou Nữ
/Image/team/images/20200826114736.jpg HeNan zhongyuan Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 10 4
   
   
   
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 1 4
   
   
   
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan Nữ ShanXi zhidan Nữ
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/06
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi Nữ Jiangsu Wuxi Nữ
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 5 3
   
   
   
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Beijing Beikong Nữ Beijing Beikong Nữ
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 7 1
   
   
   
15:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan Nữ Wuhan Jianghan Nữ
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties Nữ
HT 0 2
FT 1 4
# 4 2
   
   
   
Ngày 19/05
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan Nữ HeNan zhongyuan Nữ
Image/team/images/8041/1gtnsygbs02n.png ShanXi zhidan Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 9 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB Nữ Shanghai RCB Nữ
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 18/05
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shandong Ticai Nữ Shandong Ticai Nữ
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi Nữ
HT 2 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties Nữ Changchun Masses Properties Nữ
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Nữ
HT 2 1
FT 3 3
# 6 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan Nữ Wuhan Jianghan Nữ
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/05
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Hainan Qiongzhong Nữ Hainan Qiongzhong Nữ
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB Nữ
HT 0 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi Nữ Jiangsu Wuxi Nữ
/Image/team/images/20200826114736.jpg HeNan zhongyuan Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 13 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan Nữ ShanXi zhidan Nữ
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/05
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Nữ Guangdong Meizhou Nữ
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan Nữ
1
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Beijing Beikong Nữ Beijing Beikong Nữ
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 1
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang Nữ Hangzhou YinHang Nữ
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 05/05
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties Nữ Changchun Masses Properties Nữ
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi Nữ
1
HT 0 0
FT 1 0
# 4 7
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB Nữ Shanghai RCB Nữ
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 2 7
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan Nữ HeNan zhongyuan Nữ
/Image/team/images/20200825180753.jpg Hangzhou YinHang Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 04/05
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Hainan Qiongzhong Nữ Hainan Qiongzhong Nữ
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Wuhan Jianghan Nữ Wuhan Jianghan Nữ
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 8 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan Nữ ShanXi zhidan Nữ
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 28/04
18:35 VĐQG Trung Quốc nữ
Hainan Qiongzhong Nữ Hainan Qiongzhong Nữ
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang Nữ Hangzhou YinHang Nữ
Image/team/images/8041/1gtnsygbs02n.png ShanXi zhidan Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 5 5
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
/Image/team/images/20200826114736.jpg HeNan zhongyuan Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 27/04
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Beijing Beikong Nữ Beijing Beikong Nữ
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties Nữ
HT 0 2
FT 1 2
# 8 3
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB Nữ Shanghai RCB Nữ
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi Nữ Jiangsu Wuxi Nữ
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan Nữ
1
HT 0 0
FT 0 1
# 4 5
   
   
   
Ngày 21/04
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Guangdong Meizhou Nữ Guangdong Meizhou Nữ
/Image/team/images/20200323161308.png Beijing Beikong Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
ShanXi zhidan Nữ ShanXi zhidan Nữ
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Hangzhou YinHang Nữ Hangzhou YinHang Nữ
/Image/team/images/20200825180703.jpg Jiangsu Wuxi Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 3 6
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Changchun Masses Properties Nữ Changchun Masses Properties Nữ
Image/team/images/65339/1gv1ydby6126.png Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
HT 2 0
FT 3 1
# 4 1
   
   
   
Ngày 20/04
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shandong Ticai Nữ Shandong Ticai Nữ
/Image/team/images/20200323161724.png Wuhan Jianghan Nữ
HT 0 2
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan Nữ HeNan zhongyuan Nữ
/Image/team/images/20200323162140.png Shanghai RCB Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 14/04
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Jiangsu Wuxi Nữ Jiangsu Wuxi Nữ
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
HeNan zhongyuan Nữ HeNan zhongyuan Nữ
/Image/team/images/20200825180848.jpg Shandong Ticai Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 5 6
   
   
   
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Shanghai RCB Nữ Shanghai RCB Nữ
/Image/team/images/20200323160048.png Changchun Masses Properties Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 4 4
   
   
   
Ngày 13/04
14:00 VĐQG Trung Quốc nữ
Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ Yongchuan Chashan Bamboo Sea Nữ
/Image/team/images/20200825180558.jpg Guangdong Meizhou Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc nữ sáng hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd VĐQG Trung Quốc nữ 2023 đêm qua theo giờ Việt Nam trên bongdaso.io.

Xem KQBD VĐQG Trung Quốc nữ đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam

Toàn bộ thông tin giải VĐQG Trung Quốc nữ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại các chuyên mục: lịch thi đấu, tỷ số trực tuyến 7M, kqbd trực tuyến, BXH,... của Bongdaso dữ liệu .

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tại chuyên mục kết quả bóng đá Anh nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc nữ 13/06/2024 Vòng 10 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.