BXH bóng đá U19 nữ Châu Âu 2024 mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến U19 nữ Châu Âu

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Bảng A
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
North Macedonia (W) U19 North Macedonia (W) U19
3
3
0
0
7
9
2
Wales (W) U19 Wales (W) U19
3
2
0
1
4
6
3
Lithuania (W) U19 Lithuania (W) U19
3
1
0
2
-2
3
4
Moldova (W) U19 Moldova (W) U19
3
0
0
3
-9
0
Bảng B
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Scotland (W) U19 Scotland (W) U19
3
3
0
0
15
9
2
Albania U19(W) Albania U19(W)
3
2
0
1
7
6
3
Cyprus (W) U19 Cyprus (W) U19
3
1
0
2
0
3
4
Liechtenstein (W) U19 Liechtenstein (W) U19
3
0
0
3
-22
0
Bảng C
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Kosovo U19(W) Kosovo U19(W)
3
3
0
0
10
9
2
Israel (W) U19 Israel (W) U19
3
2
0
1
12
6
3
Luxembourg U19 (W) Luxembourg U19 (W)
3
1
0
2
5
3
4
Gibraltar U19(W) Gibraltar U19(W)
3
0
0
3
-27
0
Bảng D
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Bulgaria (W) U19 Bulgaria (W) U19
3
3
0
0
5
9
2
Latvia (W) U19 Latvia (W) U19
3
2
0
1
5
6
3
Montenegro (W) U19 Montenegro (W) U19
3
1
0
2
-1
3
4
Azerbaijan (W) U19 Azerbaijan (W) U19
3
0
0
3
-9
0
Bảng E
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Northern Ireland (W) U19 Northern Ireland (W) U19
3
2
1
0
7
7
2
Estonia (W) U19 Estonia (W) U19
3
2
0
1
1
6
3
Kazakhstan (W) U19 Kazakhstan (W) U19
3
1
1
1
3
4
4
Georgia (W) U19 Georgia (W) U19
3
0
0
3
-11
0
Bảng F
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Turkey (W) U19 Turkey (W) U19
2
1
1
0
7
4
2
Faroe Islands (W) U19 Faroe Islands (W) U19
2
1
1
0
2
4
3
Armenia (W) U19 Armenia (W) U19
2
0
0
2
-9
0
Bảng A
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Spain (W) U19 Spain (W) U19
3
3
0
0
14
9
2
Denmark (W) U19 Denmark (W) U19
3
1
1
1
-1
4
3
Greece (W) U19 Greece (W) U19
3
1
1
1
-5
4
4
Slovenia (W) U19 Slovenia (W) U19
3
0
0
3
-8
0
Bảng B
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Ireland (W) U19 Ireland (W) U19
3
3
0
0
7
9
2
Austria (W) U19 Austria (W) U19
3
2
0
1
7
6
3
Iceland (W) U19 Iceland (W) U19
3
1
0
2
-2
3
4
Croatia (W) U19 Croatia (W) U19
3
0
0
3
-12
0
Bảng C
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
England (W) U19 England (W) U19
3
3
0
0
6
9
2
Portugal (W) U19 Portugal (W) U19
3
1
1
1
0
4
3
Italy (W) U19 Italy (W) U19
3
0
2
1
-3
2
4
Switzerland (W) U19 Switzerland (W) U19
3
0
1
2
-3
1
Bảng D
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
France (W) U19 France (W) U19
3
3
0
0
8
9
2
Norway (W) U19 Norway (W) U19
3
2
0
1
8
6
3
Czech (W) U19 Czech (W) U19
3
1
0
2
-8
3
4
Ukraine (W) U19 Ukraine (W) U19
3
0
0
3
-8
0
Bảng E
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Serbia (W) U19 Serbia (W) U19
3
2
1
0
9
7
2
Belgium (W) U19 Belgium (W) U19
3
2
0
1
3
6
3
Slovakia (W) U19 Slovakia (W) U19
3
1
1
1
-1
4
4
Belarus (W) U19 Belarus (W) U19
3
0
0
3
-11
0
Bảng F
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Netherlands (W) U19 Netherlands (W) U19
3
3
0
0
14
9
2
Poland (W) U19 Poland (W) U19
3
2
0
1
4
6
3
Finland (W) U19 Finland (W) U19
3
0
1
2
-2
1
4
Bosnia (W) U19 Bosnia (W) U19
3
0
1
2
-16
1
Bảng G
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Germany (W) U19 Germany (W) U19
3
3
0
0
11
9
2
Sweden (W) U19 Sweden (W) U19
3
1
1
1
0
4
3
Hungary (W) U19 Hungary (W) U19
3
1
0
2
-7
3
4
Romania (W) U19 Romania (W) U19
3
0
1
2
-4
1
Bảng A
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Switzerland (W) U19 Switzerland (W) U19
3
3
0
0
35
9
2
Albania U19(W) Albania U19(W)
3
2
0
1
-1
6
3
Cyprus (W) U19 Cyprus (W) U19
3
1
0
2
-15
3
4
Lithuania (W) U19 Lithuania (W) U19
3
0
0
3
-19
0
Bảng B
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Bosnia (W) U19 Bosnia (W) U19
2
2
0
0
13
6
2
Estonia (W) U19 Estonia (W) U19
2
1
0
1
8
3
3
Liechtenstein (W) U19 Liechtenstein (W) U19
0
0
0
0
0
0
4
Gibraltar U19(W) Gibraltar U19(W)
2
0
0
2
-21
0
Bảng C
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Slovenia (W) U19 Slovenia (W) U19
3
3
0
0
18
9
2
Kosovo U19(W) Kosovo U19(W)
3
2
0
1
3
6
3
Moldova (W) U19 Moldova (W) U19
3
0
1
2
-9
1
4
Azerbaijan (W) U19 Azerbaijan (W) U19
3
0
1
2
-12
1
Bảng D
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Ukraine (W) U19 Ukraine (W) U19
3
3
0
0
13
9
2
North Macedonia (W) U19 North Macedonia (W) U19
3
2
0
1
9
6
3
Armenia (W) U19 Armenia (W) U19
3
1
0
2
-11
3
4
Luxembourg U19 (W) Luxembourg U19 (W)
3
0
0
3
-11
0
Bảng E
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Croatia (W) U19 Croatia (W) U19
3
3
0
0
13
9
2
Bulgaria (W) U19 Bulgaria (W) U19
3
1
1
1
0
4
3
Latvia (W) U19 Latvia (W) U19
3
0
2
1
-5
2
4
Georgia (W) U19 Georgia (W) U19
3
0
1
2
-8
1
Bảng F
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Slovakia (W) U19 Slovakia (W) U19
2
1
1
0
6
4
2
Romania (W) U19 Romania (W) U19
2
1
1
0
1
4
3
Kazakhstan (W) U19 Kazakhstan (W) U19
2
0
0
2
-7
0
Bảng A
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
France (W) U19 France (W) U19
3
3
0
0
7
9
2
Italy (W) U19 Italy (W) U19
3
2
0
1
2
6
3
Hungary (W) U19 Hungary (W) U19
3
0
1
2
-2
1
4
Northern Ireland (W) U19 Northern Ireland (W) U19
3
0
1
2
-7
1
Bảng B
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
England (W) U19 England (W) U19
3
3
0
0
8
9
2
Czech (W) U19 Czech (W) U19
3
2
0
1
4
6
3
Greece (W) U19 Greece (W) U19
3
1
0
2
-1
3
4
Wales (W) U19 Wales (W) U19
3
0
0
3
-11
0
Bảng C
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Austria (W) U19 Austria (W) U19
3
3
0
0
8
9
2
Denmark (W) U19 Denmark (W) U19
3
1
1
1
7
4
3
Poland (W) U19 Poland (W) U19
3
1
1
1
1
4
4
Montenegro (W) U19 Montenegro (W) U19
3
0
0
3
-16
0
Bảng D
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Germany (W) U19 Germany (W) U19
3
2
1
0
10
7
2
Finland (W) U19 Finland (W) U19
3
2
1
0
4
7
3
Norway (W) U19 Norway (W) U19
3
1
0
2
3
3
4
Israel (W) U19 Israel (W) U19
3
0
0
3
-17
0
Bảng E
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Spain (W) U19 Spain (W) U19
3
3
0
0
15
9
2
Sweden (W) U19 Sweden (W) U19
3
2
0
1
0
6
3
Portugal (W) U19 Portugal (W) U19
3
1
0
2
-2
3
4
Turkey (W) U19 Turkey (W) U19
3
0
0
3
-13
0
Bảng F
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Netherlands (W) U19 Netherlands (W) U19
3
3
0
0
14
9
2
Belgium (W) U19 Belgium (W) U19
3
2
0
1
6
6
3
Ireland (W) U19 Ireland (W) U19
3
1
0
2
-2
3
4
Faroe Islands (W) U19 Faroe Islands (W) U19
3
0
0
3
-18
0
Bảng G
XH
Đội bóng
Tr
T
H
B
Hệ số
Điểm
1
Serbia (W) U19 Serbia (W) U19
3
3
0
0
6
9
2
Iceland (W) U19 Iceland (W) U19
3
1
1
1
2
4
3
Belarus (W) U19 Belarus (W) U19
3
1
1
1
-1
4
4
Scotland (W) U19 Scotland (W) U19
3
0
0
3
-7
0

BXH U19 nữ Châu Âu hôm nay mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu trực tiếp của các đội bóng sẽ được cập nhật đầy đủ và chính xác trên bongdaso.io.

BXH bóng đá U19 nữ Châu Âu 2023 trực tuyến hôm nay và ngày mai

Theo dõi cập nhật đầy đủ BXH U19 nữ Châu Âu nhanh nhất hôm nay 28/05/2024 . BXH bóng đá U19 nữ Châu Âu được update liên tục ngay cả khi trận đấu đang diễn ra.

Xem ngay bảng xếp hạng bóng đá sớm nhất tại Bóng đá số.